چگونگی زیاد کردن ماندگاری و دوام رژ لب

سرویس زیبایی جوان ایرانی؛ بخش مد و مدگرایی:


پاسخ:بابی:با زدن کرم پودر و پنکیک خشک می تواندی ماندگاری

رژ لب

خود را بیشتر کنید. برای دوام بیشتر، لازم است سطحی روی لب ایجاد کنید که

رژ لب

روی آن بچسبد. از این روش هم می توانید استفاده کنید. اول تمام سطح لب خود را با یک خط لب رنگ کنید و بعد

رژ لب

دلخواه خود را روی آن بزنید. زمانیکه

رژ لب

محو می شود، بازهم لب شما دارای رنگ است. روش دیگری هم برای ماندگاری

رژ لب

وجود دارد. قبل از استفاده از هر گونه

رژ لب

با یک تقویت کننده لب که به صورت کرم و یا پمادی در فروشگاه ها موجود است آن را بپوشانید. این ماده به لب های شما شفافیت و شادابی می بخشد و کمک می کند تا

رژ لب

صافتر و براق تر روی لب های شما بمدت بیشتر بماند.

آموزش آرایش - seemorgh.comپاسخ:بابی:با زدن کرم پودر و پنکیک خشک می تواندی ماندگاری

رژ لب

خود را بیشتر کنید. برای دوام بیشتر، لازم است سطحی روی لب ایجاد کنید که

رژ لب

روی آن بچسبد. از این روش هم می توانید استفاده کنید. اول تمام سطح لب خود را با یک خط لب رنگ کنید و بعد

رژ لب

دلخواه خود را روی آن بزنید. زمانیکه

رژ لب

محو می شود، بازهم لب شما دارای رنگ است. روش دیگری هم برای ماندگاری

رژ لب

وجود دارد. قبل از استفاده از هر گونه

رژ لب

با یک تقویت کننده لب که به صورت کرم و یا پمادی در فروشگاه ها موجود است آن را بپوشانید. این ماده به لب های شما شفافیت و شادابی می بخشد و کمک می کند تا

رژ لب

صافتر و براق تر روی لب های شما بمدت بیشتر بماند.

آموزش آرایش - seemorgh.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه