سعی کنین بهش کمک کنین. با دکتر مخصوصش و یا دکتر داروخونه یا اورژانس تماس بگیرین و با توجه به نوع داروهایی که او مصرف می کنه با دکتر مشورت کنین.

چگونه در زمان بیماری مادربزرگ خود رفتار کنید

سعی کنین بهش کمک کنین. با دکتر مخصوصش و یا دکتر داروخونه یا اورژانس تماس بگیرین و با توجه به نوع داروهایی که او مصرف می کنه با دکتر مشورت کنین. مطمئنا شما نمیخواین که او داروهای اشتباه مصرف کنه. به او غذا و یا چیزایی که ممکنه تا حدی حالش رو بهتر کنه بدین.
تو راه رفتن و یا حرکت کردن به او کمک کنین. او قدردان این کارهای شما خواهد بود.
با او صحبت کنین به هر شکلی که میدونین حال او رو بهتر میکنه حالا چه آواز خوندن باشه و یا هر شکل دیگه ای.

منبع: نوین زی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه