حس میکنین که بدون کافئین نمیتونین زندگی کنین و ترکش براتون دلهره آور به نظر میرسه؟ کلید ترک کردن هر چیزی اینه که بدونین هر چیزی میتونه قبل از بهتر شدن بدتر بشه اما در نهایت وضعیتتون رو بهتر میکنه.

حس میکنین که بدون کافئین نمیتونین زندگی کنین و ترکش براتون دلهره آور به نظر میرسه؟ کلید ترک کردن هر چیزی اینه که بدونین هر چیزی میتونه قبل از بهتر شدن بدتر بشه اما در نهایت وضعیتتون رو بهتر میکنه.

چطوری کافئین را ترک کنید؟

-یه فهرست از دلایلی که باید بخاطرشون ترک کنین درست کرده و نزدیک میز کارتون یا آیینه قرار بدین طوری که دائم بتونین ببیننش. این فهرست شما رو با انگیزه نگه میداره.
-ایمان داشته باشین که غلبه بر اعتیادتون امکان پذیره. ترک کردن به یه تلاش قابل توجه از طرف شما نیاز داره.
-چای سبز رو به روتین روزانتون اضافه کرده و مصرف آب رو افزایش بدین.
-حساب کنین که برای مصرف کافئین چقد پول خرج کردین. به کارای دیگه ای که میتونین با پولتون انجام بدین فکر کنین.
-بهتره که تنهایی انجامش ندین. کس دیگه ای رو پیدا کنین که اونهم میخواد کافئین رو ترک کنه تا با انگیزه بیشتری انجامش بدین.

منبع: نوین زی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه