سریعترین گوینده جهان + تصاویر

فران کاپو، نام زنی است که با گفتن ۱۱ کلمه صحیح در یک ثانیه و ۶۰۰ کلمه در یک دقیقه به عنوان سریعترین گوینده کلمات جهان شناخته شده است.
2421946_338

2421947_631

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه