با تو می گویم...

با تو می گویم...,
۱) تجربه، بهترین درس است، هرچه که حق التدریس آن گران باشد.
۲) من خودم را محتاج نمی دانم، زیرا طریقه قناعت را یاد گرفته ام.
۳) کاری که در راه خدا باشد، مزد خدایی نیز به همراه دارد.
۴) نبوغ را می توان بعبارت دیگر، پشتکار و بردباری و شکیبایی گفت.
۵) خودکشی واقعی، اتلاف وقت است.
۶) پرسش های ما افکار ما را می سازد.
۷) پیروزی نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند.
۸) برای تقویت اراده بهترین وقت، ایام جوانی است و اگر اراده کنید، مشکلات در مقابل شما پوچ می شوند.
۹) وقت سعادتمند بودن امروز است نه فردا.
۱۰) جدیت و پشتکار مقصد را نزدیک تر می کند.
۱۱) راز موفقیت در ثبات قدم نهفته است و آن را می توان از زندگی کسانی آموخت که در زندگی موفق شده اند.
۱۲) امروز تصمیم بگیرید بجای آن که قربانی تغییر باشید، استاد تغییر باشید.
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه