با امید تاب می آورم

با امید تاب می آورم,
استرس و فشارهای روزانه پدیده طبیعی زندگی است که در تمام لحظات با آن مواجه هستیم و پیامد آن کاهش ۷۵ درصد کارایی افراد است. اما اگر بتوانیم آن را کنترل کنیم نه تنها بازدارنده نیست بلکه می تواند محرک نیز باشد.بهترین راه کنترل استرس که سبب آرامش درونی و عامل بسیار موثر در پیشرفت ما می شود، امید است. انتخاب امید راه حلی آسان و ساده برای حل مشکلات جدی زندگی است. همیشه دوستان پرامید را برگزینیم و در مجامعی حاضر شویم که از روشنایی و امید در آن سخن رانده می شود. یاس و ناامیدی را از خود دور کنیم.
همیشه انتظارات معقول از خود داشته باشیم، چون انتظارات نامعقول سبب بروز استرس می شود. وقتی بیش از حد توانایی از خود انتظار داشته باشیم همواره در ترس بسر می بریم که نکند نتوانیم آن را برآورده سازیم.باید در زندگی هدف داشت و برای رسیدن به آن تلاش کرد. بنابراین توانمندی های خود را آزاد کنیم.عامل بسیار مهم دیگر که خیلی به ما کمک می کند یاد خداست که آرامش بخش قلب هاست.
به راستی چه قدرتی عظیم تر از خالق مهربان در این دنیا وجود دارد.
اوست که در تمامی لحظات پشتیبان و نگهدار ماست.تغذیه خوب و مناسب تاثیر زیادی در از بین بردن استرس دارد. همچنین ورزش مرتب آرام کننده روح و جسم است و حس خوشی را به ارمغان می آورد و آخرین و مهمترین مرحله تنفس عمیق برای کسب آرامش است. با انجام این اعمال برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنید.
منبع : روزنامه کارگزاران


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه