بازنده خوبی باش!

بازنده خوبی باش!,
▪ بازنده خوبی باش !
▪ هرگز در خشم دست به عمل نزن.
▪ به دیگران فرصتی دوباره بده اما نه سه بار.
▪ چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده اما آنها را نادیده بگیر.
▪ وضع و حالت خوبی داشته باش, هدفمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو.
▪ بگذار دیگران بدانند در چه موردی ایستادگی می کنی و در چه موردی ایستادگی نخواهی کرد.
▪ حال و هوای بچگی را رها کن.
▪ پیش از یافتن شغل تازه, از شغلت استعفا نکن.
▪ مردم را به قدر قلبشان اندازه بگیر نه به قدر حساب بانکی شان.
▪ مثل پرشورترین و مثبت ترین کسی شو که می شناسی.
▪ بهترین دوست همسرت باش.
▪ وقتت را به خاطر ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته تلف نکن. از آن درس بگیر و بگذر
▪ به طرزی ارضا نشدنی کنجکاو باش و از کلمه ((چرا)) زیاد استفاده کن.
▪ وقتی از تو تعریف می کنند یک تشکر صمیمانه بهترین پاسخ است.
▪ به کسی حسادت نکن.
▪ کاری را انتخاب کن که با ارزشهای تو هماهنگ باشد.
▪ هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو, چرا که اضافه بر احتیاج خرید خواهی کرد.
▪ بازنده خوبی باش.
منبع : رنگین کمان


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه