اس ام اس های عاشقانه و زیبا (95)

اس ام اس های عاشقانه و زیبا (95)

اس ام اس های عاشقانه و زیبا (95)

ارزشمندترین مکان هایی که میتوان در دنیا حضور داشت :
در فکر کسی
در قلب کسی

+ – + – + – + – + – + – +

برای تو که مهم باشم ، مهم نیست برای دیگران مهم باشم یا نباشم !

+ – + – + – + – + – + – +

آواره ام میان من و تو ؛ به امید روزی که ما شویم !

+ – + – + – + – + – + – +

هیچوقت آﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﮑﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﻮﺩﺕ !

+ – + – + – + – + – + – +

می دانی که هنوز “دوستت دارم” عاشقانه ترین هدیه ای است که برای تو دارم !

+ – + – + – + – + – + – +

نفس شاید دلیلی باشد برای زندگی اما بی شک “تو” بهانه ی آنی …

+ – + – + – + – + – + – +

او تنها ضمیر غایبی است که مدام در من حاضر است …

+ – + – + – + – + – + – +

تمام پیاده رو های جهان اگر گذر نامه بخواهند ، چشمان تو را نشانشان می دهم !

+ – + – + – + – + – + – +

قلب تو قلب منه
دوری تو درد منه
خوشی من بودن تو
نبودنت مرگ منه

+ – + – + – + – + – + – +

دوست داشتن یعنی تنهایت میگذارم همانگونه که خواستی اما جایت در زندگیم همیشه خالیست !

+ – + – + – + – + – + – +

قبر واقعی آدم در خاک نیست

بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند

+ – + – + – + – + – + – +

نمیدونم چون عزیزی دوستت دارم یا چون دوستت دارم عزیزی !؟

+ – + – + – + – + – + – +

در میان بغض کوچه ها من همان تنها ترینم

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی

یاد کن از قلب بی تابی که هر دم یاد معشوق است . . .

+ – + – + – + – + – + – +

در فلس��ه وفا چنین آمده است ، دل وقف شکستن است ، بیهوده نرنج . . .

+ – + – + – + – + – + – +

تو در انجا ، من اینجا بی قرارم

دل صبری تو داری من ندارم

به قربون دل صبرت بگردم

به دیدار شریفت انتظارم . . .

+ – + – + – + – + – + – +

دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی

لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی . . .

+ – + – + – + – + – + – +

تک کل واشده ای گفت صبا را عشق است

بلبل آمد به میان گفت صدا را عشق است

گل و بلبل بنشسته به کنار

سنبل آمد بی میان گفت وفا را عشق است . . .

+ – + – + – + – + – + – +

غرق ترانه میشوم از نگاه گاه گاه تو

کاش خانه ای بنا کنم در حوالی نگاه تو . . .

+ – + – + – + – + – + – +

گفتی چو خورشید زنم سوی تو پر

چون ماه شبی میکنم از پنجره سر

اندوه که خورشید شدی تنگ غروب

افسوس که مهتاب شدی وقت سحر . . .

+ – + – + – + – + – + – +

یادت باشه یادتو به یادم میمونه

یادی کن که یاد ما هم به یادت بمونه . . .

+ – + – + – + – + – + – +

مهم این نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی

که به خدا داری شکست نخوری . . .

+ – + – + – + – + – + – +

همین امروز دوستم بدار ، شاید فردائی نباشد . . .

+ – + – + – + – + – + – +

دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست

نصفش رخ عاشق است ، نصفش رخ دوست . . .

+ – + – + – + – + – + – +

باز آمدنم به خدمتت دیر نشد

اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد

یک موی تو را به عالمی نفروشم

تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد . . .

منبع : مجله تکناز

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه