آیا این روزها با سردرد از خواب بیدار میشین؟ اگه جوابتون مثبته، پس نباید ازش غفلت کنین. اول باید بفهمین که علت چیه. علت میتونه از خواب نامناسب، روشن موندن لامپ یا حتی زنگ ساعت باشه.

آیا با سردرد از خواب بیدار می شوید؟

آیا این روزها با سردرد از خواب بیدار میشین؟ اگه جوابتون مثبته، پس نباید ازش غفلت کنین. اول باید بفهمین که علت چیه. علت میتونه از خواب نامناسب، روشن موندن لامپ یا حتی زنگ ساعت باشه.

اون یه واقعیت تثبیت شده است که اغلب در صبح دچار میگرن میشین.

مطمئن شین که ذهن و بدن شما به خوبی استراحت میکنه.

سعی کنین زود بخوابین. خواب ناکافی یکی از عوامل میگرن است.

اگه با سردرد بیدار میشین، بخور رو امتحان کنین. چند قطره روغن اکالیپتوس در آب داغ بریزین و بخارش رو استنشاق کنین.

منبع: نوین زی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه