آموزش تصویری سه شینیون آسان، ساده و شیک

سرویس زیبایی جوان ایرانی؛ بخش مد و مدگرایی:


 

اولین شینیون :
همه ی موها را بابلیس کرده و کم کم با گیره در مرکز سر جمع می کنیم :
--
--
دومین شینیون:
با یک کش موها را در مرکز سر جمع کنید .
آنها را ببافید.
و دور کش گرد جمع کنید .
این راحتترین و منظم ترین شینیون برای موهای صاف و بلند است که هر کس خود می تواند آن را برروی موهای خود انجام دهد.
سومین شینیون:
این بار موها را با کش پایین محکم ببندید.
اگر از کشهای اسفنجی پر روی آن استفاده کنید شینیون شما زیباتر خواهد شد به خصوص در مورد موهای صاف و کم پشت.
موها را روی کش اسفنج مانند حلقه کنید.
با گیره در اطراف محکم و فیکس کنید.
بهتر است خورده موهای را با تافت یا فیکساتور صاف کرده و کار را تمیز به پایان ببرید.
--

 


اولین شینیون :

همه ی موها را بابلیس کرده و کم کم با گیره در مرکز سر جمع می کنیم :

--

--

دومین شینیون:

با یک کش موها را در مرکز سر جمع کنید .

آنها را ببافید.

و دور کش گرد جمع کنید .

این راحتترین و منظم ترین شینیون برای موهای صاف و بلند است که هر کس خود می تواند آن را برروی موهای خود انجام دهد.

سومین شینیون:

این بار موها را با کش پایین محکم ببندید.

اگر از کشهای اسفنجی پر روی آن استفاده کنید شینیون شما زیباتر خواهد شد به خصوص در مورد موهای صاف و کم پشت.

موها را روی کش اسفنج مانند حلقه کنید.

با گیره در اطراف محکم و فیکس کنید.

بهتر است خورده موهای را با تافت یا فیکساتور صاف کرده و کار را تمیز به پایان ببرید.

--
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه